පෙළ පරිවර්තනය

භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සිංහල
වෙතින් පරිවර්තනය
භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සියලු භාෂා
අචේනිස්
අචෝලි
අප්‍රිකානු
අබ්කාස්
අයිමාරා
අයිරිෂ්
අයිස්ලන්ත
අරාබි
අලූර්
අවාධි
අවාර්
අසර්බයිජානු
අෆාර්
ආර්මේනියානු
ඇම්හැරික්
ඇල්බේනියානු
ඇසෑම්
ඉංග්‍රීසි
ඉග්බෝ
ඉතාලි
ඉන්දුනීසියානු
ඉබන්
ඉලොකානෝ
උඩ්මර්ට්
උයිඝුර්
උර්දු
උස්බෙකිස්ථානු
එන්ඩෙබෙල් (දකුණු)
එව්
එස්තෝනියානු
එස්පැරන්ටෝ
ඔක්සිටාන්
ඔඩියා (ඔරියා)
ඔරෝමෝ
ඔසෙෂන්
කණ්ණඩ
කනුරි
කපංපඞ්ගන්
කලාලිසට්
කශාහ්
කාම්බෝජියානු
කැටලන්
කැන්ටොනීය
කිකොන්ගෝ
කිගා
කිටුබා
කින්යාර්වන්ඩා
කිර්ගිස්
කුර්දීෂ් (කුර්මාන්ජි)
කුර්දීෂ් (සොරානි)
කෙච්වා
කොක් බොරොක්
කොන්කානි
කොමි
කොරියානු
කෝර්සිකානු
ක්‍රිමියානු ටටාර්
ක්‍රියෝ
ක්‍රෝයේශියානු
ඛාසි
ඛේʼඑක්චිʼ
ගා
ගැලීසියානු
ගුජරාටි
ගුවාරනි
ග්‍රීක
චමෝරෝ
චිචෙවා
චීන (සරල)
චීන (සාම්ප්‍රදායික)
චූකීස්
චෙක්
චෙචෙන්
ජපන්
ජර්මානු
ජාවා
ජැමෙයිකානු පැටොයිස්
ජින්ග්පෝ
ජෝර්ජියානු
ටජික්
ටටාර්
ටර්මෙන්
ටහිටියන්
ටැමසයිට්
ටැමසයිට් (ටිෆිනැග්)
ටිග්‍රින්යා
ටිබෙට්
ටිව්
ටුලු
ටුවාන්
ටෙටම්
ටොංගානු
ටොක් පිසින්
ට්වි
ට්සවානා
ට්සොන්ගා
ඩාරි
ඩින්කා
ඩියුලා
ඩෙන්මාර්ක
ඩොග්රි
ඩොම්බේ
තම්බුකා
තායි
තුර්කි
තෙලිඟු
දිවෙහි
දෙමළ
නහුවාට්ල් (නැගෙනහිර හුස්ටෙකා =)
නුවර්
නේපාල
නේපාලභාසා (නෙවාරි)
නෝර්වේජියානු
න්කෝ
න්ඩාවු
පඬාසිනාන්
පන්ජාබි (ෂාමුකි)
පන්ජාබ් (ගුර්මුඛි)
පපියමෙන්ටො
පර්සියානු
පෂ්ටෝ
පිලිපීන
පෘතුගීසි (පෘතුගාලය)
පෘතුගීසි (බ්‍රසීලය)
පෝලන්ත
ප්‍රංශ
බටක් කරෝ
බටක් සිමලුන්ගුන්
බතඃ තෝබා
බම්බාරා
බර්මීස්
බලුචි
බල්ගේරියානු
බවූලේ
බාෂ්කිර්
බැලිනීස්
බිකොල්
බුරියාට්
බෙංගාලි
බෙටාවි
බෙම්බා
බෙලරුසියානු
බොස්කෝ
බොස්නියානු
බ්‍රෙටන්
භෝජ්පුරි
මකස්සාර්
මදුරීස්
මම්
මයිතිලි
මරාටි
මලගාසි
මලයාලම්
මාන්ක්ස්
මාර්වාඩි
මාර්ෂල්
මාවොරි
මැලේ
මැලේ (ජාවි)
මැසඩෝනියානු
මිනන්ග්
මිසෝ යතුරු පුවරුව
මෙඩෝ මාරි
මෛතේලන් (මනිපූරි)
මොංගෝලියානු
මොරිෂන් ක්‍රියෝල්
මොල්ටිස්
යකුට්
යුකාටෙක් මායා
යුක්රේනියානු
යුදෙව්
යොරූබා
රුන්ඩි
රුමේනියානු
රුසියානු
රෝමනි
ලංදේසි
ලක්සැම්බර්ග්
ලතින්
ලාඕතියානු
ලැට්ගලියන්
ලැට්වියානු
ලිංගාලා
ලිගුරියන්
ලිතුවේනියානු
ලිම්බුර්ගිෂ්
ලුඕ
ලුගන්ඩා
ලොම්බාර්ඩ්
වරයි
වැනේසියානු
වියට්නාම්
වෙණ්ඩා
වෙල්ස්
වොලොෆ්
ශෝසා
ෂාන්
ෂුවාස්
ෂෝනා
සංගෝ
සංස්කෘත
සන්ටලී
සන්ඩන්ස්
සමෝන්
සයිලෙසියන්
සර්බීයානු
සාමි (උතුර)
සැපොටෙක්
සිංහල
සින්ධි
සිසිලි
සීචෙලොයිස් ක්‍රියෝල්
සුලු
සුසු
සෙපෙඩි
සෙබුආනෝ
සෙසොතෝ
සොන්කා
සෝමාලි
ස්කොට්ස් ගැලික්
ස්පාඤ්ඤ
ස්ලෝවැක්
ස්ලෝවේනියානු
ස්වාති
ස්වාහිලි
ස්වෙඩිශ්
හඛා චින්
හන්ගේරියානු
හන්ස්රික්
හමොන්ග්
හයිටි භාෂාව
හවායි
හින්දි
හිලිගයිනන්
හීබෲ
හෝසා
ෆිජි
ෆිනිශ්
ෆුලනි
ෆේරෝස්
ෆොන්
ෆ්‍රියුලියන්
ෆ්‍රීසියානු
වෙත පරිවර්තනය
සියලු භාෂා
අචේනිස්
අචෝලි
අප්‍රිකානු
අබ්කාස්
අයිමාරා
අයිරිෂ්
අයිස්ලන්ත
අරාබි
අලූර්
අවාධි
අවාර්
අසර්බයිජානු
අෆාර්
ආර්මේනියානු
ඇම්හැරික්
ඇල්බේනියානු
ඇසෑම්
ඉංග්‍රීසි
ඉග්බෝ
ඉතාලි
ඉන්දුනීසියානු
ඉබන්
ඉලොකානෝ
උඩ්මර්ට්
උයිඝුර්
උර්දු
උස්බෙකිස්ථානු
එන්ඩෙබෙල් (දකුණු)
එව්
එස්තෝනියානු
එස්පැරන්ටෝ
ඔක්සිටාන්
ඔඩියා (ඔරියා)
ඔරෝමෝ
ඔසෙෂන්
කණ්ණඩ
කනුරි
කපංපඞ්ගන්
කලාලිසට්
කශාහ්
කාම්බෝජියානු
කැටලන්
කැන්ටොනීය
කිකොන්ගෝ
කිගා
කිටුබා
කින්යාර්වන්ඩා
කිර්ගිස්
කුර්දීෂ් (කුර්මාන්ජි)
කුර්දීෂ් (සොරානි)
කෙච්වා
කොක් බොරොක්
කොන්කානි
කොමි
කොරියානු
කෝර්සිකානු
ක්‍රිමියානු ටටාර්
ක්‍රියෝ
ක්‍රෝයේශියානු
ඛාසි
ඛේʼඑක්චිʼ
ගා
ගැලීසියානු
ගුජරාටි
ගුවාරනි
ග්‍රීක
චමෝරෝ
චිචෙවා
චීන (සරල)
චීන (සාම්ප්‍රදායික)
චූකීස්
චෙක්
චෙචෙන්
ජපන්
ජර්මානු
ජාවා
ජැමෙයිකානු පැටොයිස්
ජින්ග්පෝ
ජෝර්ජියානු
ටජික්
ටටාර්
ටර්මෙන්
ටහිටියන්
ටැමසයිට්
ටැමසයිට් (ටිෆිනැග්)
ටිග්‍රින්යා
ටිබෙට්
ටිව්
ටුලු
ටුවාන්
ටෙටම්
ටොංගානු
ටොක් පිසින්
ට්වි
ට්සවානා
ට්සොන්ගා
ඩාරි
ඩින්කා
ඩියුලා
ඩෙන්මාර්ක
ඩොග්රි
ඩොම්බේ
තම්බුකා
තායි
තුර්කි
තෙලිඟු
දිවෙහි
දෙමළ
නහුවාට්ල් (නැගෙනහිර හුස්ටෙකා =)
නුවර්
නේපාල
නේපාලභාසා (නෙවාරි)
නෝර්වේජියානු
න්කෝ