පෙළ පරිවර්තනය

භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සිංහල
වෙතින් පරිවර්තනය
භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සියලු භාෂා
අප්‍රිකානු
අයිමාරා
අයිරිෂ්
අයිස්ලන්ත
අරාබි
අසර්බයිජානු
ආර්මේනියානු
ඇම්හැරික්
ඇල්බේනියානු
ඇසෑම්
ඉංග්‍රීසි
ඉග්බෝ
ඉතාලි
ඉන්දුනීසියානු
ඉලොකානෝ
උයිඝුර්
උර්දු
උස්බෙකිස්ථානු
එව්
එස්තෝනියානු
එස්පැරන්ටෝ
ඔඩියා (ඔරියා)
ඔරෝමෝ
කණ්ණඩ
කශාහ්
කාම්බෝජියානු
කැටලන්
කින්යාර්වන්ඩා
කිර්ගිස්
කුර්දීෂ් (කුර්මාන්ජි)
කුර්දීෂ් (සොරානි)
කෙච්වා
කොන්කානි
කොරියානු
කෝර්සිකානු
ක්‍රියෝ
ක්‍රෝයේශියානු
ගැලීසියානු
ගුජරාටි
ගුවාරනි
ග්‍රීක
චිචෙවා
චීන (සරල)
චීන (සාම්ප්‍රදායික)
චෙක්
ජන්ජාබ්
ජපන්
ජර්මානු
ජාවා
ජෝර්ජියානු
ටජික්
ටටාර්
ටර්මෙන්
ටිග්‍රින්යා
ට්වි
ට්සොන්ගා
ඩෙන්මාර්ක
ඩොග්රි
තායි
තුර්කි
තෙලිඟු
දිවෙහි
දෙමළ
නේපාල
නෝර්වේජියානු
පර්සියානු
පෂ්ටෝ
පිලිපීන
පෘතුගීසි
පෝලන්ත
ප්‍රංශ
බම්බාරා
බර්මීස්
බල්ගේරියානු
බෙංගාලි
බෙලරුසියානු
බොස්කෝ
බොස්නියානු
භෝජ්පුරි
මයිතිලි
මරාටි
මලගාසි
මලයාලම්
මාවොරි
මැලේ
මැසඩෝනියානු
මිසෝ යතුරු පුවරුව
මෛතේලන් (මනිපූරි)
මොංගෝලියානු
මොල්ටිස්
යුක්රේනියානු
යුදෙව්
යොරූබා
රුමේනියානු
රුසියානු
ලංදේසි
ලක්සැම්බර්ග්
ලතින්
ලාඕතියානු
ලැට්වියානු
ලිංගාලා
ලිතුවේනියානු
ලුගන්ඩා
වියට්නාම්
වෙල්ස්
ශෝසා
ෂෝනා
සංස්කෘත
සන්ඩන්ස්
සමෝන්
සර්බීයානු
සිංහල
සින්ධි
සුලු
සෙපෙඩි
සෙබුආනෝ
සෙසොතෝ
සෝමාලි
ස්කොට්ස් ගැලික්
ස්පාඤ්ඤ
ස්ලෝවැක්
ස්ලෝවේනියානු
ස්වාහිලි
ස්වෙඩිශ්
හන්ගේරියානු
හමොන්ග්
හයිටි භාෂාව
හවායි
හින්දි
හීබෲ
හෝසා
ෆිනිශ්
ෆ්‍රීසියානු
වෙත පරිවර්තනය
සියලු භාෂා
අප්‍රිකානු
අයිමාරා
අයිරිෂ්
අයිස්ලන්ත
අරාබි
අසර්බයිජානු
ආර්මේනියානු
ඇම්හැරික්
ඇල්බේනියානු
ඇසෑම්
ඉංග්‍රීසි
ඉග්බෝ
ඉතාලි
ඉන්දුනීසියානු
ඉලොකානෝ
උයිඝුර්
උර්දු
උස්බෙකිස්ථානු
එව්
එස්තෝනියානු
එස්පැරන්ටෝ
ඔඩියා (ඔරියා)
ඔරෝමෝ
කණ්ණඩ
කශාහ්
කාම්බෝජියානු
කැටලන්
කින්යාර්වන්ඩා
කිර්ගිස්
කුර්දීෂ් (කුර්මාන්ජි)
කුර්දීෂ් (සොරානි)
කෙච්වා
කොන්කානි
කොරියානු
කෝර්සිකානු
ක්‍රියෝ
ක්‍රෝයේශියානු
ගැලීසියානු
ගුජරාටි
ගුවාරනි
ග්‍රීක
චිචෙවා
චීන (සරල)
චීන (සාම්ප්‍රදායික)
චෙක්
ජන්ජාබ්
ජපන්
ජර්මානු
ජාවා
ජෝර්ජියානු
ටජික්
ටටාර්
ටර්මෙන්
ටිග්‍රින්යා
ට්වි
ට්සොන්ගා
ඩෙන්මාර්ක
ඩොග්රි
තායි
තුර්කි
තෙලිඟු
දිවෙහි
දෙමළ
නේපාල
නෝර්වේජියානු
පර්සියානු
පෂ්ටෝ
පිලිපීන
පෘතුගීසි
පෝලන්ත
ප්‍රංශ
බම්බාරා
බර්මීස්
බල්ගේරියානු
බෙංගාලි
බෙලරුසියානු
බොස්කෝ
බොස්නියානු
භෝජ්පුරි
මයිතිලි
මරාටි
මලගාසි
මලයාලම්
මාවොරි
මැලේ
මැසඩෝනියානු
මිසෝ යතුරු පුවරුව
මෛතේලන් (මනිපූරි)
මොංගෝලියානු
මොල්ටිස්
යුක්රේනියානු
යුදෙව්
යොරූබා
රුමේනියානු
රුසියානු
ලංදේසි
ලක්සැම්බර්ග්
ලතින්
ලාඕතියානු
ලැට්වියානු
ලිංගාලා
ලිතුවේනියානු
ලුගන්ඩා
වියට්නාම්
වෙල්ස්
ශෝසා
ෂෝනා
සංස්කෘත
සන්ඩන්ස්
සමෝන්
සර්බීයානු
සිංහල
සින්ධි
සුලු
සෙපෙඩි
සෙබුආනෝ
සෙසොතෝ
සෝමාලි
ස්කොට්ස් ගැලික්
ස්පාඤ්ඤ
ස්ලෝවැක්
ස්ලෝවේනියානු
ස්වාහිලි
ස්වෙඩිශ්
හන්ගේරියානු
හමොන්ග්
හයිටි භාෂාව
හවායි
හින්දි
හීබෲ
හෝසා
ෆිනිශ්
ෆ්‍රීසියානු
පරිවර්තනය ලබා ගනිමින්...

මූලාශ්‍ර පෙළ

පූරණය වෙමින්...
0 / 5,000
පූරණය වෙමින්...

පරඅිවර්තන ප්‍රතිඵල

පරිවර්තනය වෙමින්....
පරිවර්තන ලිංගභේදයට-විශේෂිතයි. තව දැන ගන්න
ඇතැම් වාක්‍ය වල ලිංග විෂේශිත විකල්ප අන්තර්ගත විය හැකිය. විකල්ප බැලීමට වාක්‍යයක් ක්ලික් කරන්න. තව දැන ගන්න
පරිවර්තන දෝෂය
ප්‍රතිපෝෂණ යවන්න

ලේඛන පරිවර්තනය

භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සිංහල
වෙතින් පරිවර්තනය
භාෂාව අනාවරණය කර ගන්න
සියලු භාෂා
අප්‍රිකානු
අයිමාරා
අයිරිෂ්
අයිස්ලන්ත
අරාබි
අසර්බයිජානු
ආර්මේනියානු
ඇම්හැරික්
ඇල්බේනියානු
ඇසෑම්
ඉංග්‍රීසි
ඉග්බෝ
ඉතාලි
ඉන්දුනීසියානු
ඉලොකානෝ
උයිඝුර්
උර්දු
උස්බෙකිස්ථානු
එව්
එස්තෝනියානු
එස්පැරන්ටෝ
ඔඩියා (ඔරියා)
ඔරෝමෝ
කණ්ණඩ
කශාහ්
කාම්බෝජියානු
කැටලන්
කින්යාර්වන්ඩා
කිර්ගිස්
කුර්දීෂ් (කුර්මාන්ජි)
කුර්දීෂ් (සොරානි)
කෙච්වා
කොන්කානි
කොරියානු
කෝර්සිකානු
ක්‍රියෝ
ක්‍රෝයේශියානු
ගැලීසියානු
ගුජරාටි